Painolastiveden hallinta

Evac Evolution -painolastivedenhallintajärjestelmä (BWMS) perustuu suodatuksen ja UV-tekniikan yhdistelmään. Järjestelmän tärkeä ominaisuus on sen tarkka mukautuminen erilaisiin merivesilaatuihin. Tämä varmistaa tehokkaan desinfioinnin ja säästää tehoa silloin, kun se on mahdollista, käyttäen edistyksellistä UVT-palautesilmukkaa.

Evac Evolution -painolastivedenhallintajärjestelmä on saatavana yksittäisinä yksiköinä, joiden kapasiteetti on 34–1 500 m3/h. Laite voidaan toimittaa alustalle kiinnitettynä tai modulaarisena uudistusasennusten yksinkertaistamiseksi silloin, kun on tarve saada käytettävissä oleva tila hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Järjestelmän on kehittänyt Cathelco, joka on osa Evac-konsernia. Evac Evolution täyttää IMO G8 -standardin ja Yhdysvaltain rannikkovartioston painolastiveden käsittelyä koskevat määräykset.

Lue painolastiveden hallintajärjestelmämme esite

Evac Evolution -painolastivedenhallintajärjestelmän pääominaisuudet

  • Säästää tilaa ja kuluttaa vähemmän energiaa
  • Sopeutuu tarkasti sopimaan eri vesilaatuihin
  • Kierteinen virtaus UV-kammioiden läpi pidentää meriveden altistumisaikaa reaktorissa
  • Helppo käyttöjärjestelmä.

Evac Evolution -painolastivedenhallintajärjestelmän tekniikka

Evac Evolution BWMS -järjestelmä käyttää sekä suodatin- että UV-teknologiaa. Sisäänoton aikana merivesi kulkee suodatinyksikön läpi, missä vedestä poistetaan suurimmat eliöt ja sedimentti.

Järjestelmä sopeutuu eri vesityyppeihin ottamalla merivedestä näytteen ja mittaamalla sen UV-läpäisevyyden sensoreilla ennen kuin vesi pääsee UV-kammioon. UV-läpäisevyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon UV-valoa pääsee kulkemaan veden läpi. Järjestelmä säätää lamppujen tehon määrää automaattisesti sopivaksi, mikä säästää energiaa.

Suodattimeen jäänyt materiaali huuhdotaan ja poistetaan säännöllisin väliajoin alkuperäisellä painolastivedenottopaikalla. Prosessi ei merkittävästi hidasta painolastinottoa. Tämän jälkeen merivesi jatkaa UV-käsittelyyn, joka tuhoaa pienemmät eliöt, bakteerit ja taudinaiheuttajat ennen kuin vesi pääsee painolastitankkeihin.

Lamppujen suorituskykyä valvotaan jatkuvasti UV-säteilyn intensiteettiä tarkkailevilla mittareilla, jotka myös kertovat, koska lamput tulee puhdistaa, vaihtaa tai päivittää uusiin.

Painolastiveden poislaskun aikana merivesi ohittaa suodatinyksikön ja virtaa suoraan UV-kammioon, missä se käsitellään toisen kerran. Näin varmistetaan, ettei vesi ole päässyt saastumaan eliöiden kasvun takia painolastitankissa ollessaan.

Putkistoon ennen BMWS-järjestelmää ja sen jälkeen sijoitettujen näytteenottopisteiden avulla satamaviranomaisten on helppo ottaa laboratorionäytteet merivedestä tarvittaessa.

Evac Evolution -painolastivedenhallintajärjestelmän avulla alukset voivat liikkua missä tahansa

Koska Evac Evolution -järjestelmä on yhtä tehokas niin merivedessä, murtovedessä kuin makeassakin vedessä, ei aluksesi käyttöalueelle ole rajoituksia. Järjestelmä toimii tehokkaasti järvissä, sisävesillä, jokisuistoilla sekä jopa -2 asteisessa merivedessä.

Tehokas haastavissakin olosuhteissa

Toiset painolastiveden hallintajärjestelmät menettävät tehoaan satamien lietteisissä vesissä. Evacin järjestelmän on kuitenkin todistettu toimivan myös vesissä, joissa UV-läpäisevyys on 55 %, kun normaalin meriveden UV-läpäisevyys on 75 %.

Parempi UV-kammio

UV-laitteemme reaktori on suunniteltu niin, että säteilyn määrä on suurempi. Näin järjestelmä täyttää Yhdysvaltain rannikkovartioston ”elävä/kuollut” -standardin vaatimukset. Kammion muut ominaisuudet pidentävät meriveden altistumisaikaa UV-valolle. Sen lisäksi, että vesi ohjataan virtaamaan kierteisenä, virran kulkua myös häiritään niin, että virtaan tulee lisäksi sivusuuntaista liikettä. Näin virran reunoilla olevat eliöt altistuvat UV-valolle vielä lähempää. Sykliä toistetaan koko sen ajan, kun vesi virtaa kammioissa.

Tarkka mukautuminen erilaisiin vesilaatuihin säästää energiaa

Evac Evolution -järjestelmä sopeuttaa tehonkulutuksensa veden laatuun ja käyttää täyttä tehoa vain tietyissä tilanteissa, kuten silloin kun alus kulkee satamien ja jokisuistojen lietteisissä vesissä.

Portaaton tehonhallinta säästää energiaa

BMWS-järjestelmien lamppuihin johdetun tehon säätöportaat ovat usein isoja, mikä johtaa lopulta aina energian tuhlaamiseen. Evac Evolution -järjestelmässä on käytetty uusinta kytkinteknologiaa, minkä ansiosta sen tehonsäätö on portaatonta. Tämä tarkoittaa, että lisääntyneeseen tehontarpeeseen voidaan vastata juuri sopivan kokoisella säädöllä, mikä säästää energiaa. Säätö on yhteydessä UV-läpäisevyyttä ja UV-valon voimakkuutta mittaaviin järjestelmiin, minkä ansiosta tehonsyöttö on aina optimaalisella tasolla.

 

Helppo käyttää

Evac Evolution -järjestelmän käyttöjärjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen. Kaavioista näkee, miten vesi kulkee putkistossa, ja lukemat kaikista sensoreista ovat välittömästi saatavilla. Kaavioista näkyvät myös venttiilien asennot, joten ne antavat insinööreille kattavan kokonaiskuvan järjestelmän toiminnasta.