UV-teknologia tarkemmin

Evac Evolution -painolastivedenhallintajärjestelmä (BWMS) sopeutuu eri vedenlaatuihin sekä tarvittaessa sedimentin muuttuviin määriin. Evac Evolutionin erottaa kilpailevista järjestelmistä erityisesti sen UV-läpäisevyyttä (UVT) ja UV-valon voimakkuutta (UVI) mittaavat sensorit, joista saatujen lukemien avulla järjestelmä varmistaa, että UV-säteilyn annos on aina oikea.

  • Tarkka UV-valon annostelu meriveden laadun mukaan
  • Optimoitu UV-kammion suunnittelu
  • Keskipainelamput suuremman tehon takaamiseksi
  • Evac Evolution on ainoa BMWS-järjestelmä, johon kuuluu vakiona UV-läpäisevyyttä mittaavat sensorit. Muihin järjestelmiin ne on ostettava lisätuotteena.

UV-valon voimakkuusmittarit

UV-valon voimakkuusmittarit on asennettu UV-laitteen reaktorin reunoihin, ja ne mittaavat sitä UV-valon määrää, joka käsiteltävään veteen kohdistuu säteilyttämisen aikana. Tämä luo palautesilmukan, jossa UV-säteilyn laskelmallista määrää verrataan jatkuvasti sen toteutuneeseen tasoon. Mikäli toteutunut taso on ennalta määrättyjen viitearvojen rajoissa, jatkuu painolastivedenkäsittely normaalisti. Mikäli annos on liian pieni, automaattinen hallintayksikkö kertoo, että järjestelmä on puhdistettava tai sen lamput vaihdettava.

Järjestelmä käyttää täyttä tehoa vain, kun olosuhteet sitä vaativat. UV-läpäisevyyttä mittaavan sensorin lukemat tallennetaan automaattisesti, minkä ansiosta aluksen omistajalla on aina todisteet siitä, että järjestelmä toimii määritysten mukaisesti.

Paranneltu UV-kammion suunnittelu

Järjestelmän reaktori on suunniteltu vastaamaan Yhdysvaltain rannikkovartioston “elävä/kuollut” -standardin vaatimuksia, kun taas järjestelmän muut toiminnot on suunniteltu lisäämään meriveden altistumisaikaa. Sen lisäksi, että järjestelmä luo kierteisen virran kun merivesi saapuu kammioon, häiritään virtausta myös sivusuuntaisella liikkeellä. Tämä tuo virtauksen reunoilla olevat organismit lähemmäs UV-lamppujen valoa toistuvassa syklissä, kun vesi virtaa kammion sisällä.

UVT-sensorit

UVT-sensorit mittaavat vesinäytteen UV-valon läpäisevyyden ennen kuin vesi saavuttaa UV-reaktorin. Läpäisevyys mitataan samalla eliöitä tuhoavalla aallonpituudella, jolla järjestelmän UV-lamput säteilevät (UVC 254 mm). Mittaustiedoista automaattinen hallintajärjestelmä laskee oikean UV-annoksen.

Keskipaineiset UV-lamput lisäävät tehokkuutta

Evac Evolution -järjestelmä käyttää keskipaineisia UV-lamppuja, sillä niiden desinfiointikyky on ylivoimainen. Lamppujen laajempi UV-spektri tuhoaa organismit tehokkaammin useissa eri vesilajeissa ja erityisesti makeassa vedessä ja murtovedessä, joiden käsittely on vaativampaa.

Keskipainelamppujen säteilyssä on useita huippuja UV-C-säteilyn aallonpituuksilla, joka tekee vedessä olevista organismeista ja taudinaiheuttajista harmittomia.

Matalapainelamppujen valoaalloissa on vähemmän näitä huippuja, minkä vuoksi ne eivät riitä käsittelemään painolastivettä tehokkaasti.

UV-lamppujen kvartsikotelot käsitellään valmistuksen aikana suodattamaan pois UV-säteilyn matalimmat aallonpituudet. Näin käsiteltyyn veteen ei muodostu otsonia tai muita kemiallisia haitta-aineita, mikä varmistaa, että järjestelmä on täysin kemikaaliton.

UV-lamput on helppo poistaa koteloistaan napsauttamalla irti sähkökytkennät ja siirtämällä ne sivuun. Pääsy lamppujen luo tarvitaan vain UV-kammion toiseen päähän. Koska kammiot ovat lyhyitä, lamppujen pituus (1175 mm) on suhteutettu niihin, mikä tarkoittaa, että myös huoltotoimenpiteisiin tarvitaan vähemmän tilaa.