Ratkaisut tehokasta ja näyttävää arkkitehtuuria, suunnittelua ja rakentamista varten

Yksinkertaista rakennushaasteita ja vähennä kustannuksia

Kun rakennuksia suunnitellaan, rakennetaan ja modernisoidaan, Evacin alipaineviemärijärjestelmä tuo kustannustehokkaisiin rakennus-, uudistus-, muutos-, laajennus- ja remontointitöihin tarvittavaa joustavuutta. Alipainejärjestelmiemme pienemmät vesi- ja jätevesikustannukset lyhentävät investointiesi takaisinmaksuaikaa.

Kustannustehokkaat uudistukset, muunnokset, laajennukset ja remontoinnit

Evacin alipaineratkaisut tekevät rakennusten uudistuksista, muunnoksista, laajennuksista ja remontoinneista kannattavampia ja kustannustehokkaampia. Alipainejärjestelmien avulla läpivientien tarve vähenee tai poistuu täysin, jolloin arkkitehtoniset ja historialliset ominaisuudet voidaan säilyttää ennallaan. Kaakeleihin tai betoniin tehtäviä leikkauksia ja urituksia ei tarvita tai niitä tarvitaan vähemmän.

Alipaineratkaisut helpottavat yksittäisten kalusteiden lisäyksiä, mikä mahdollistaa käytännölliset, kustannustehokkaat ja usein toistuvat uudistukset ja lisäykset. Alatasojen vuokralaisten tiloihin voidaan päästä käsiksi aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä, vaurioita ja kustannuksia, ja alusrakenteen ja viimeistellyn betonilaatan eheys ja ulkonäkö paranevat. Alipainejärjestelmissä myös putken halkaisija on pienempi kuin tavallisissa järjestelmissä, jolloin asennus sujuu helpommin ja joustavammin. Laatan sisällä kulkevan sähkö-, jäähdytys- tai viemärilinjan katkaisun vaara poistuu täysin, ja lattian röntgenkuvaamisen tarve poistuu tai vähenee. Lisäksi pölyä syntyy vähemmän, perustustyötä tarvitaan vähemmän ja työpaikan turvallisuus kasvaa, jolloin rakennuksen nykyisille käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Samoin työn ajan auki olevia myymälöitä uudistettaessa myyntikerroksen turvallisuushaitat vähenevät ja kaikkien turvallisuus lisääntyy.

Kannattavat ja kustannustehokkaat maanalaiset ja vapaasti tuetut laattarakenteet

Alipainejärjestelmien edut:

  • Putkiporausten ja laattojen läpivientien tarve vähenee tai poistuu.
  • Keittiöt ja WC:t voidaan asentaa helpommin maan alle siten, että maan tasalla oleva kerros säilyy asiakkaiden käytössä.
  • Katon läpivientejä, lattiakaivoja tai puhdistusaukkoja tarvitaan vähemmän tai ei lainkaan.
  • Tarvitaan vain yksi keräyspiste, eikä yhtäkään nostopumppuasemaa.
  • Maaperän vedenpoisto- ja ennallistamisprosesseja ei tarvita.
  • Lattian röntgenkuvauksen tarve vähenee tai poistuu.
  • Putket voidaan ohjata helposti esteiden ympäri.
  • Suunnittelukustannukset vähenevät.
  • Maan alla tehtävä raskas työ vähenee, kun jäteveden keräyspiste sijaitsee maan päällä.
  • Jäteveden keräyspiste voidaan pitää samalla tasolla kuin saniteettitilat, keittiöt ja muut poistoveden keräyspisteet.

Säilytä historialliset ja arkkitehtoniset piirteet

Alipainejärjestelmissä putken halkaisija on pienempi kuin perinteisissä järjestelmissä, minkä ansiosta ne mahdollistavat arkkitehtonisten ja historiallisten ominaisuuksien säilyttämisen, kun putket voidaan ohjata niiden ohi. Jatkuvaa kaatoa ei tarvita, vaan jätevesi voidaan kuljettaa esteiden ohi ja ohjata katon läpi. Näin lattian, laatan ja seinän läpivientien tarve vähenee. Maaperää ei myöskään tarvitse kaivaa.

Saavuta vihreän rakentamisen sertifikaatti

Evacin alipaine-WC:t kuluttavat vain 1,2 litraa vettä huuhtelua kohden – vettä säästyy huomattavasti perinteisiin maan vetovoimaan perustuviin järjestelmiin verrattuna. Niiden ja edistyneiden, vedenkierrätykseen tarkoitettujen jätevedenkäsittelyjärjestelmiemme avulla rakennuksesi voi saavuttaa LEED- ja BREEAM-sertifikaatit. Pienempi vesi- ja jätevesilaskusi takaa paremman investoinnin tuoton ja lyhyen takaisinmaksuajan.

Vähennä rakennusaikaa ja -kustannuksia

Alipainejärjestelmien käyttö auttaa vähentämään rakennus- ja uudistustyöhön kuluvaa aikaa ja mahdollistaa viime hetkessä tehtävät säädöt pienemmillä kustannuksilla. Asbestinpoistolta vältytään, ja näyteporauksia ja laattojen läpivientejä tarvitaan vähemmän tai ne voidaan välttää täysin. Lupiin, kalusteisiin, viemäreihin ja tarkastuksiin kuluvat maksut sekä sivuvaikutuksista aiheutuvat kulut vähenevät tai poistuvat kokonaan. Myös kaakeleihin ja betoniin tehtävien sahauksien ja uritusten, kuten myös katon läpivientien, lattiakaivojen tai tyhjennysaukkojen tarve vähenee tai poistuu. Alipainejärjestelmät tekevät yksittäisistä kalusteiden lisäyksistä helpompia ja kannattavampia, ja ne poistavat maaperän vedenpoisto- ja ennallistamisprosessien tarpeen. Asennukset sujuvat nopeasti ja tehokkaasti, ja ne voidaan jättää paikallisten, Evacin koulutuksen saaneiden urakoitsijoiden suoritettaviksi Evacin valvonnassa.

Putket on helppo ohjata kiertämään esteet, ja säästä johtuvat rakennusviiveet vähenevät tai poistuvat täysin, kuten myös muutostilauksista aiheutuvat kustannukset ja viivästykset. Laatan sisällä kulkevan sähkö-, jäähdytys- tai viemärilinjan katkaisun vaaralta voidaan välttyä täysin, ja lattian röntgenkuvaamisen tarve poistuu tai vähenee. Alipainepoisto auttaa ehkäisemään betonin valamisen aikana lattiakaivoille, tyhjennysaukoille ja tuuletushormeille aiheutuvat vauriot, ja se vähentää käytössä olevien poistoputkien kiinnityksistä aiheutuvia vaaroja. Maan päällä sijaitseva jäteveden keräyspiste vähentää maan alla tehtävän raskaan työn tarvetta, ja rakennustyön keskeytysten vaara vähenee. Seinien läpivientejä voidaan vähentää tai niiden tarve poistaa kokonaan, ja projektin suoritusjärjestyksen rajoitukset poistuvat. Alipainejärjestelmissä on myös pienempi putken halkaisija tavallisiin järjestelmiin verrattuna, jolloin rakennusaika ja -kustannukset vähenevät huomattavasti.