Sovellukset risteilyaluksiin

Evac on toimittanut satoja sovelluksia erityyppisiin risteilyaluksiin pienistä luksusristeilijöistä maailman suurimpiin matkustaja-aluksiin.

Evac has hundreds of applications on different types of cruise vessel, from small luxury cruise ships to the world’s largest liners. Our systems are designed and constructed to be robust and reliable, while recognizing passenger comfort is of the utmost importance. Thanks to our wide system range and Evac Complete Cleantech Solution, you can purchase all your water and waste management systems, as well as corrosion-protection systems, from one supplier, simplifying manufacturing and integration processes, equipment use, and maintenance.

Our global service network covers over 70 countries in six continents.

Lataa esite

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu

Vie kursori kuvan päälle zoomataksesi

Räätälöidyt ratkaisut vaihteleviin tarpeisiin

Olemme ylpeitä siitä, että pystymme ottamaan huomioon asiakkaidemme vaihtelevat tarpeet jo aluksen rakentamisvaiheesta lähtien. Laajan valikoimamme ja joustavuutemme ansiosta erilaisten vaatimusten ja toimintaympäristöjen huomioon ottaminen on helpompaa.

Järjestelmämme täyttävät kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) tiukimmat ympäristösäädökset, ja niitä voidaan käyttää myös ympäristöllisesti herkillä alueilla (ESSA) sekä erityisalueilla (SA).

Parhaat ratkaisut jätteiden ja jätevesien käsittelyyn

Kehitämme ratkaisujamme ja valikoimaamme jatkuvasti säilyttääksemme etumatkamme kilpailijoihin. Esimerkiksi käymälämme ovat markkinoiden hiljaisimpia, ja olemme ainoa alipaineurinaalien toimittaja.

Laajan tuotevalikoimamme ansiosta voimme täyttää asiakkaidemme kaikki toiveet. Esimerkiksi kuivajätteiden käsittelyratkaisumme sisältää sekä polttouuneja jätteiden polttamiseksi laivalla että erityyppisiä puristimia ja tiivistimiä jätteiden vaatiman tilan pienentämiseksi. Uusinta uutta ovat kaksi vaihtoehtoista kuivajätteiden käsittelylinjaa: toisessa käytetään polttouunia ja toisessa briketöintiä, jossa kierrätyskelpoinen jäte tai sekajäte puristetaan pieniksi poltettaviksi tai maihin toimitettaviksi briketeiksi. Vaihtoehtojemme ansiosta asiakkaat pystyvät vähentämään jätteiden määrää toiminnallisten tarpeidensa mukaan. Jätevedenkäsittelyyn olemme kehittäneet erityyppisiin aluksiin soveltuvia biologisia ja elektrolyyttisiä käsittelyratkaisuja.

Merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmät

Risteilyalukset käyttävät suuria määriä merivettä, ja virtausaste ylittää usein 15 000 m3/h. Cathelcon merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmät (MGPS) käsittelevät määrän tehokkaasti ja tuovat vielä lisäksi muita etuja. Järjestelmät on suunniteltu usean anodin järjestelmiksi, jotka suojelevat aluksen moottorin ja sen apujärjestelmien ylä- ja alamerivesikaivoja. Apujärjestelmiin kuuluvat niin ilmanvaihtojärjestelmät, jäähdytysjärjestelmät kuin palopumput, jotka ovat kaikki olennaisia aluksen turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta.

MGPS-järjestelmämme käyttävät kuparia vain kahden miljardisosan pitoisuuksilla, ja niitä voidaan käyttää suojaamaan suolanpoistoyksiköiden vedenottoaukkoja, sillä turvallisuusvaatimusten enimmäispitoisuus on 1,5 miljoonasosaa. Koska järjestelmässä ei käytetä kemikaaleja, se on myös ympäristöystävällinen, mikä auttaa nykyaikaisia risteilyaluksia täyttämään niitä koskevat ympäristöstandardit. Anodit voidaan vaihtaa viiden vuoden välein, mikä sopii myös nykyiseen tapaan nostaa alukset harvemmin kuivatelakalle.

Rungon korroosionestojärjestelmät

Olemme toimittaneet Cathelcon ulkopuoliseen virtalähteeseen perustuvia katodisia korroosionestojärjestelmiä (ICCP) suurille risteilyalusvarustamoille kuten RCCL, NCL, Disney Cruise ja Costa Cruises.

Cathelco logo