Sovellukset työ- ja erikoisaluksille

Evacilla on tuhansittain referenssejä erityyppisistä työ- ja erikoisaluksista, kuten tukialuksista, tutkimusaluksista, jäänmurtajista ja sairaalalaivoista.

Sovelluksemme työ- ja erikoisaluksille

Evacilla on tuhansittain referenssejä erityyppisistä työ- ja erikoisaluksista, kuten tukialuksista, tutkimusaluksista, jäänmurtajista ja sairaalalaivoista. Näiden alusten tarpeet ja käyttöolosuhteet vaihtelevat, ja mahdollisuudet huolto- ja ylläpitotöiden suorittamiseen ovat rajalliset. Siksi keskitymme varmistamaan, että järjestelmämme ovat yksinkertaisia ja luotettavia.

Maailmanlaajuinen huoltoverkostomme kattaa 70 maata kuudella mantereella, ja sen ansiosta voimme tarjota tukea ja toimittaa varaosia ja palveluita paikan päällä, matkareitistäsi riippumatta.

Laajaan valikoimaamme kuuluvat tunnettujen HEM- ja Cathelco-merkkien tuotteet.

Lataa esite

Monipuolinen valikoima

Laaja ja monipuolinen valikoimamme täyttää asiakkaidemme erilaiset tarpeet aina aluksen rakentamisesta lähtien.

Järjestelmämme täyttävät kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) tiukimmatkin ympäristösäädökset, ja niitä voidaan käyttää myös ympäristöllisesti herkillä alueilla (ESSA) sekä erityisalueilla (SA). Jätevedenkäsittelyssä käyttämämme kalvobioreaktorit on jo nyt varustettu ravinteiden poistolla, jota vaaditaan pian erityisalueilla, kuten Itämerellä.

Yksi toimittaja kaikille järjestelmille

Laajan järjestelmävalikoimamme ansiosta voit hankkia kaikki tarvitsemasi alipainejärjestelmät, jätevesijärjestelmät, puhtaan veden tuotantojärjestelmät, merieliöiden kasvunestojärjestelmän sekä korroosionestojärjestelmät samalta toimittajalta. Näin laivanrakennusprosessi sekä laitteiden käyttö, hallinta ja ylläpito yksinkertaistuvat.

Alipainejärjestelmämme säästävät vettä, ne on helppo asentaa ja ne mahdollistavat joustavamman putkien sijoittelun. Olemme ainoa toimittaja, jolla on asiantuntemusta sekä jäteveden että ruokajätteen alipainekeräyksestä. Yhden toimittajan käyttäminen helpottaa ylläpitoa ja vähentää varastointikustannuksia, kun samoja varaosia voidaan käyttää eri järjestelmissä.

Valikoimaamme sisältyy myös puristimia ja tiivistyskoneita, joilla voidaan vähentää kierrätettävän jätteen aluksilla viemää tilaa. Nämä tuotteet auttavat sinua täyttämään IMO:n MARPOL-sopimuksen liitteen V vaatimukset. Puhtaan veden käsittelyjärjestelmämme muuntavat merivettä prosessi-, käyttö- ja juomavedeksi.

Lue lisää Evac Cleantech -kokonaisratkaisusta

Merieliöstön kasvunehkäisemisjärjestelmät

Anodiemme ja ohjauspaneeliemme pienen koon vuoksi sama putkistojen suojausteknologia sopii myös erilaisille pienemmille aluksille, kuten offshore-tukialuksille, työaluksille, pienille lautoille ja hinaajille.

Monet näistä aluksista toimivat jatkuvasti sisävesillä, missä on suurempi riski merieliöstön kasvulle. Cathelcon merieliöstön kasvunestojärjestelmämme (MGPS) estävät merirokkojen ja simpukoiden aiheuttaman merivesijäähdytysputkien tukkeutumisen sekä vähentävät polttoaineenkäyttöä ja huoltokustannuksia.

Cathelco logo

Rungon korroosionestojärjestelmät

Cathelcon (josta tuli osa Evacia vuonna 2018) ulkoiseen virtalähteeseen perustuvat katodiset korroosionestojärjestelmämme (ICCP) ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti. Ne ovat kustannustehokas tapa suojata pienempien alusten alumiini- tai teräsrunkoa korroosiolta.

Aikaisemmin pienet alukset suojattiin usein uhrianodeihin perustuvilla järjestelmillä, mutta koska (nopeasti loppuun kuluvien ja usein vaihtoa vaativien) sinkki- ja alumiinianodien hinnat ovat nousseet, uhrianodijärjestelmien ja ICCP-järjestelmän välinen hintaero on nykyisin häviävän pieni.

ICCP-järjestelmien suurin etu on se, että ne vaativat hyvin vähän huoltoa. Anodit kestävät keskimäärin 15 vuotta. Uhrianodien suorituskyky laskee ajan kuluessa, mutta ICCP-järjestelmä toimii luotettavasti ja hallitusti koko elinkaarensa ajan.

Vie kursori kuvan päälle zoomataksesi