Evac parantaa venäläisen syöpäkeskuksen turvallisuutta

Evac toimittaa alipaineviemärijärjestelmän Moskovan lähellä sijaitsevaan Himkin sairaalaan, joka on erikoistunut syöpäpotilaiden hoitoon. Alipaineteknologian käyttämisellä on monia hyötyjä, sillä se esimerkiksi vähentää huomattavasti WC:n vetämiseen kuluvan veden määrää.

Evac toimittaa alipaineviemärijärjestelmän Moskovan lähellä sijaitsevaan Himkin sairaalaan, joka on erikoistunut syöpäpotilaiden hoitoon. Alipaineteknologian käyttämisellä on monia hyötyjä, sillä se esimerkiksi vähentää huomattavasti WC:n vetämiseen kuluvan veden määrää.

Evac toimittaa alipaineviemärijärjestelmän Moskovan lähellä sijaitsevaan Himkin sairaalaan, joka on erikoistunut syöpäpotilaiden hoitoon. Järjestelmä asennetaan Himkin sairaalan syöpätautien poliklinikalle, jonka on määrä valmistua kesällä 2020. Yhteistyökumppaninamme projektissa toimii Radioisotope Device LLC, joka toimittaa kokonaisia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä.

Hoidon aikana syöpäpotilaille annetaan radioaktiivista jodi-131:tä, jota ei voida laskea yleiseen viemäriverkostoon ennen kuin se on köyhdytetty, mikä voi viedä jopa kolme kuukautta. Tämän vuoksi järjestelmän yhteyteen on asennettava säiliöitä, joissa jätevettä säilytetään siihen saakka, kunnes sen radioaktiivisuus on laskenut hyväksyttävälle tasolle.

”Alipaineteknologian käyttämisellä on monia hyötyjä, sillä se esimerkiksi vähentää huomattavasti WC:n vetämiseen kuluvan veden määrää. Tämän ansiosta tarvitaan vähemmän säiliöitä, mikä puolestaan tuo merkittäviä säästöjä rakennusaikana”, toteaa Evacin aluemyyntipäällikkö Alexandre Matikainen.

Alipainejärjestelmä säästää tilaa, koska siinä tarvitaan vähemmän ja pienempiä säiliöitä. Tämän lisäksi alipainejärjestelmä takaa, että viemärijärjestelmään ei synny vuotoja, mikä on tärkeä turvallisuustekijä. Alipaine WC:t myös parantavat rakennuksen kestävyyttä ja yleistä hygieniatasoa, mikä on ensiarvoisen tärkeää sairaalaympäristössä.

”Olemme toteuttaneet samanlaisia projekteja jo useiden vuosien ajan, ja meillä on hyvät suhteet venäläisiin yhteistyökumppaneihimme. Yritysten tulee saada paikallisilta viranomaisilta lupa ennen tällaisiin hankkeisiin ryhtymistä, ja miellä on tarvittava sertifiointi”, huomauttaa Alexandre Matikainen.