HEMin laitteita seitsemässä kymmenestä suurimmasta vuonna 2019 vesille lasketusta superjahdista

HEM (Hydro Electrique Marine), joka on ollut osa Evac-konsernia vuodesta 2018 alkaen, on kasvattanut mainettaan Euroopan johtavana superjahdeille suunniteltuja suolanpoistoyksiköitä ja puhtaan veden käsittelyjärjestelmiä tarjoavana tuotemerkkinä.

HEM (Hydro Electrique Marine), joka on ollut osa Evac-konsernia vuodesta 2018 alkaen, on kasvattanut mainettaan Euroopan johtavana superjahdeille suunniteltuja suolanpoistoyksiköitä ja puhtaan veden käsittelyjärjestelmiä tarjoavana tuotemerkkinä.

Vuonna 2019 HEM toimitti laitteita seitsemään kymmenestä maailman suurimmasta vesille lasketusta superjahdista. Tämä kuvastaa hyvin yrityksen sitoutumista laadukkaaseen suunnitteluun ja palveluun erittäin haastavalla markkina-alueella.

Superjahteihin on jo useiden vuosien ajan asennettu käänteisosmoosilla toimivia suolanpoistoyksiköitä, mutta nyt puhtaan veden tuotannolla ja puhdistuksella on entistä suurempi merkitys, kun otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat. Kun superjahdit tuottavat oman puhtaan vetensä, ne ovat vähemmän riippuvaisia maista saatavasta vedestä. Useissa tapauksissa myös pullotetun veden käyttöä voidaan vähentää, mikä puolestaan auttaa vähentämään meriin joutuvan muoviroskan määrää.

”Siihen voi vielä kulua vielä hetki, että omistajan päivällispöydässä ei enää tarjota pullotettua vettä, mutta saamme yhä useammin kyselyitä tavoista, joilla suolattomaksi käsitellystä vedestä saataisiin paremman makuista ja joilla käsitelty vesi saataisiin laajemmin koko miehistön käyttöön”, toteaa Jaco Conradie, Evac-konsernin superjahtiliiketoiminnan johtaja.

Laadukas puhtaan veden tuotantojärjestelmä saksalaisvalmisteiseen superjahtiin

Suurikokoisin superjahti, johon Evac toimitti laitteita vuonna 2019, oli 140-metrinen saksalaisella telakalla rakennettu alus. Siihen asennettiin HEM-suolanpoistoyksikkö, joka kykenee tuottamaan 100 tonnia puhdasta vettä päivittäin.

Vaikka superjahti kykeneekin merillä ollessaan tuottamaan juomakelpoista vettä aluksen omaan käyttöön, satamassa ollessaan se hyödyntää maista saatavaa vettä. On ensiarvoisen tärkeää, että aluksella käytettävässä vedessä ei ole bakteereita. Tämän vuoksi vesi käsitellään kloorilla samalla kun se siirtyy puhtaan veden säiliöihin. Jotta järjestelmässä kiertävän veden laatu pysyy tasaisena, HEM ORP -yksikkö valvoo veden laatua ja varmistaa, että vesi on aina bakteeritonta ja turvallista käyttää.

HEMin valikoimiin kuuluu myös vedenpehmennin, joka parantaa veden laatua entisestään samalla kun se pienentää putkiin kertyvien kalkkisaostumien riskiä. Kalkkisaostumat liittyvät kovaan veteen, jollaista käytetään usein superjahtien satamissa.
Lopuksi vesi kulkee puhtaan veden esisuodatuksesta huolehtivan moduulin sekä veden makua parantavan aktiivihiilisuodattimen läpi.

Suurten alusten osalta on tärkeää ottaa huomioon myös rungon ja kansien pesuun tarvittavan veden tuotanto. HEM toimitti superjahtiin myös kaksi Pure RO -yksikköä. Nämä yksiköt tuottavat demineralisoitua vettä, josta ei jää juovia tai jälkiä, mikä puolestaan säästää huomattavasti aikaa ja miehistön energiaa aluksen pesun yhteydessä.

”Tähän jahtiin asennetut laitteet osoittavat, mitä kaikkea voidaan saavuttaa, kun aluksella tuotetaan korkealaatuista juomakelpoista vettä ja demineralisoitua puhdasta vettä”, Jaco Conradie huomauttaa.

Ympäristöystävällisiä laitteita italialaiseen superjahtiin

Eräs toinen vuonna 2019 toteutettu suuren mittakaavan projekti oli laitteiden toimittaminen Italiassa rakennettuun 108-metriseen jahtiin. Siihen asennettiin HEM-suolanpoistoyksikkö, joka kykenee tuottamaan päivittäin 80 tonnia puhdasta vettä.

Lisäksi HEM toimitti alukseen puhtaan veden käsittelyjärjestelmän, johon kuuluu esisuodatin, veden makua parantava aktiivihiilisuodatin sekä hopea- ja kupari-ioneita hyödyntävä desinfiointilaite.

Hopea ja kupari ovat erittäin tehokas yhdistelmä, joka varmistaa sen, että vesi pysyy raikkaana ja puhtaana. Kupari-ionit hajottavat mahdolliset vedenjakeluverkostossa olevat biofilmit, ja hopeaionit neutraloivat mahdolliset bakteerit.

Hopeaionit toimivat erityisen tehokkaasti hitaan virtauksen järjestelmissä ja vesisäiliöissä, jolloin biofilmin irrottamiseen ei tarvita enää kemikaaleja. Kemikaaleihin verrattuna kuparin ja hopean yhdistelmä on ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä veden ionipitoisuudet jäävät selvästi alle lakisääteisten rajojen, eivätkä ne siten vaikuta ympäristöön. Toinen etu on, että hopea- ja kupari-ioneista ei jää veteen makua tai hajua, jolloin vesi myös maistuu paremmalta.

Laitekokonaisuutta täydennettiin vielä vedenpehmentimellä, joka ehkäisee kalkkisaostumien kertymistä silloin, kun putkissa virtaava vesi on kovaa.

Joustava järjestelmä hollantilaiseen superjahtiin

Viime vuonna kolmanneksi suurin superjahti, johon asennettiin HEM-laitteita, oli 93-metrinen Hollannissa rakennettu alus. Puhtaan veden tuotannon tarpeisiin vastattiin suolanpoistoyksiköllä, joka kykenee tuottamaan päivittäin 75 tonnia juomakelpoista vettä. Järjestelmän joustavuuden ansiosta esimerkiksi aluksella olevat uima- ja porealtaat voidaan täyttää ruuhka-aikoinakin nopeasti.
Ensin vesi siirtyy HEM- puhtaan veden käsittelyjärjestelmään. Järjestelmä on kompakti yksikkö, joka sisältää esi- ja aktiivihiilisuodattimen. Seuraavaksi vesi johdetaan hopeaioneita ja UV-säteitä hyödyntävän desinfiointilaitteen läpi. Yllä esiteltyjen laitteiden lisäksi alus varusteltiin Pure RO -yksiköllä, jotta aluksen rungon pesua varten voidaan tuottaa demineralisoitua vettä.

Vuonna 2019 HEM toimitti järjestelmät myös neljään muuhun superjahtiin, jotka pääsivät 80–90 metrin pituudellaan vuoden kymmenen suurimman aluksen joukkoon.

”Olemme iloisia siitä, että saimme toimittaa järjestelmiä näihin aluksiin. Vaikka kyseessä on markkina, joka edellyttää ennen kaikkea laatua ja luotettavuutta, asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia ympäristönäkökohdista. Me puolestaan voimme vastata tähän tarpeeseen tuottamalla heille puhdasta vettä”, Jaco Conradie totea lopuksi.