Ratkaisut FPSO- ja FSO-aluksille sekä tukialuksille

Useat offshore-teollisuuden FPSO- ja FSO-alusten sekä tukialusten ja muiden erikoisalusten toimijat ympäri maailmaa luottavat järjestelmiimme.

Evacin järjestelmiin luottaa muiden muassa Pioneering Spirit -alus, jota käytetään suurten öljyn- ja kaasunporauslauttojen yksinostoiseen asentamiseen ja purkamiseen sekä öljy- ja kaasuputkien asentamiseen. Se on suurin koskaan rakennettu alus bruttovetoisuuden, leveyden ja uppoaman suhteen. Toimitimme Pioneering Spiritille alipainejärjestelmät, (mukaan lukien kaksi ejektorialipaineyksikköä), 320 alipaine-WC:tä ja neljä siirtojärjestelmää mustalle ja harmaalle vedelle, sekä jätevedenkäsittelyjärjestelmät, joihin sisältyi kaksi kalvobioreaktoriyksikköä.

Lue lisää työ- ja erikoisaluksille tarjoamistamme ratkaisuista

Korroosionestojärjestelmät FPSO- ja FSO-aluksille

FPSO- ja FSO-alusten runkojen suojaaminen korroosiolta on varsin erilainen haaste kuin tavallisten merialusten suojaaminen. Tärkein ero korroosioneston suhteen on, että FPSO- ja FSO-alukset toimivat asemillaan useita vuosia ilman kuivatelakalle nostoa. Siksi niiden korroosionestoa helpottaakin huomattavasti, jos järjestelmän tärkeimmät komponentit, kuten anodit ja vertailuelektrodit, ovat helposti vaihdettavissa sukeltamalla.

Toinen huomioon otettava seikka on ankkuriketjujen aiheuttama ”vuotovirta”. Suurimpaan osaan FPSO- ja FSO-aluksista asennetaan ICCP-järjestelmä sekä keula- että peräosaan. Koska alukset pysyvät toiminnan aikana paikoillaan, järjestelmien tuottama virta on samansuuruinen, eli noin 300 ampeeria. Cathelcon C-Max-anodimme voidaan vaihtaa sukeltamalla, ja ne tuottavat vahvan sähkövirran, mutta vievät verrattain vähän tilaa. Tämä tarkoittaa, että anodeja tarvitaan vähemmän, mikä taas vähentää vaadittujen rungon puhkaisuiden määrää.

Vie kursori kuvan päälle zoomataksesi
ICCP protection for FPSOs and FSOs

Merieliöstön kasvunehkäisyjärjestelmät FPSO- ja FSO-aluksille

FPSO-aluksilla on tavallisesti useita meriveden sisäänottoaukkoja moottorin jäähdytysjärjestelmää, tuotteiden prosessointia, sammutuskalustoa ja muita apujärjestelmiä varten, joihin voi kuulua myös juomakelpoisen veden tuotanto. On tärkeää, että kaikki nämä järjestelmät suojataan tehokkaasti merieliöstön kasvunehkäisyjärjestelmällä (MGPS).

Lue lisää Cathelcon MPGS-järjestelmistämme

Cathelco logo

Katso video Cathelcon korroosionestojärjestelmästämme tositoimissa FPSO- ja FSO-aluksilla