Ratkaisut tuulivoimaloille

Korroosionestojärjestelmät tuulivoimaloille

Cathelcon ulkoiseen virtalähteeseen perustuvat katodiset korroosionestojärjestelmämme (ICCP) tuovat useita etuja perinteisin uhrianodeihin perustuviin järjestelmin verrattuna. Sen lisäksi, että ICCP-järjestelmät ovat taloudellisempia asentaa, niitä voidaan myös hallita maalta. Tämän vuoksi ICCP-järjestelmien suojauskykyä on helppo valvoa.

Cathelco logo

Tutustu etäkäyttö- ja valvontajärjestelmiimme

Matalammat asennuskustannukset

Cathelcon ICCP-laitteidemme ja niiden asentamisen kustannukset ovat huomattavasti matalammat kuin uhrianodijärjestelmän kustannukset. ICCP-järjestelmän laitteet ovat kevyempiä kuin uhrianodit, minkä vuoksi ne voidaan asettaa paikoilleen ilman nostureita. Tämän lisäksi ICCP-anodien koteloiden asentamiseen kuluu vähemmän aikaa.

Hallintaa maalta

Cathelcon ICCP-järjestelmiämme voidaan valvoa ja hallita maalla sijaitsevasta keskusvalvomosta ympäri vuorokauden. Järjestelmää on myös helppo valvoa tietokoneelta. Mikäli olosuhteet veden alla muuttuvat, ICCP-järjestelmä voidaan välittömästi mukauttaa uuteen toimintaympäristöön. Lisäksi järjestelmän suorituskyvystä voidaan pitää kirjaa, mikä taas antaa tietoja rakennelman perustusten kunnosta. Näin merellä tehtävien kartoitusten vaatima aika ja kustannukset säästyvät.

Merenpohjan läpäisy

Cathelcon ICCP-järjestelmämme tuottavat huomattavasti suuremman käyttövirran kuin uhrianodeihin perustuvat järjestelmät. Tämän vuoksi rakenteita suojaava virta ulottuu jopa viiden metrin syvyyteen merenpohjan (lietepatjan) alle. Näin korroosiota estävä vaikutus ulottuu myös rakennelmien merenpohjaan upotettuihin perusteisiin, missä se torjuu mikrobiologista korroosiota (MIC).

Uhrianodeja kevyempi – pienempi veden vastus

Uhrianodijärjestelmät sisältävät tyypillisimmin 30–60 tonnia uhrianodeja ja niiden koteloita. ICCP-järjestelmä taas painaa vain yhden tonnin. Toinen merkittävä ero on se, että uhrianodeihin verrattuna Cathelcon pinnalle asennettavat anodit tuovat rakennelmalle huomattavasti vähemmän veden vastusta.

Matalammat ylläpitokustannukset

Cathelcon offshore-tuuliturbiinianodimme voidaan vaihtaa ROV-ajoneuvoilla, mikä säästää ylläpitotöiden viemää aikaa ja vaivaa sekä alentaa kustannuksia. Anodit on myös suunniteltu kestämään jopa 30 vuotta.

Sopiva kaikille tuulivoimaloiden perustuksille

 • Anodien ja vertailuelektrodien sijoittelu erittäin joustavaa
  Koska anodit ja vertailuelektrodit sijoitetaan ulkokuoreen, uhrianodien tavallisimmasta suojaluukkuasennuksesta johtuvat ongelmat poistuvat.
 • Pieni anodinen alue
  ICCP-elementtien putkimainen muoto tekee anodeista erittäin kompakteja, minkä vuoksi anodinen alue on pieni, mutta tuotetun virran määrä on suuri.
 • Paras mahdollinen anodien sijoittelu
  ICCP-järjestelmän anodit voidaan asetella joustavasti ilman, että virran mahdollisimman tasainen jakautuminen vaarantuu tai että rungolle syntyy katvealueita.
 • Helpompi asentaa
  Anodit ja vertailuelektrodit asennetaan itsekiertyvillä kiinnikkeillä, mikä tekee asentamisesta nopeaa ja tarkkaa./li>
 • Hallinta ja tietojen valvonta
  Järjestelmää voidaan valvoa ja hallita etäkäyttöisesti Cathelcon ohjelmistolla.

Digitaaliset ja modulaariset ohjauspaneelit

Ohjauspaneeli toimii ulkoisena virtalähteenä, joka taas tuottaa järjestelmän perustana toimivan potentiaalin varmistamaan, että koko pinnan alainen rakennelma sekä sen lietepatjan alla olevat osat ovat suojattuja.

 • Todistetusti kestävää suunnittelua
 • Matalat ylläpitokustannukset
 • Vyöhykkeisiin perustuvaa korroosionestoa
 • Pieni koko
 • Paikallinen, kiinteä tai etäkäyttöinen käyttöliittymä
Tutustu Cathelcon Thyristor-ohjauspaneeliin

Katso esittelyvideo Cathelcon offshore-tuulivoimaloiden perustuksille tarkoitetuista korroosionestojärjestelmistä