Korroosionesto

Cathelcon ulkoiseen virtalähteeseen perustuvat katodiset rungon korroosionestojärjestelmämme (ICCP) vähentävät ylläpitokustannuksia estämällä laivojen ja offshore-rakenteiden runkojen korroosiota. Tarjoamme maailman johtavaa ICCP-tekniikkaa yhdistettynä laajaan korroosio-ongelmien ymmärrykseen sekä niiden tehokkaimpiin ratkaisukeinoihin.

Järjestelmät on suunniteltu seuraaviin alustyyppeihin:

  • kauppa- ja risteilyalukset
  • teräs- tai alumiinirunkoiset nopeat autolautat
  • laivastoalukset
  • kalastusalukset ja muut työveneet
  • luksusjahdit.

Lisää Cathelcon ICCP-järjestelmän teknologiasta

Vaikka nykyaikaiset suojamaalit osittain suojaavatkin runkoa korroosiolta, ne eivät ole kaikenkattava ratkaisu. Tästä syystä suurin osa varustamoista päättää suojata aluksensa tarkoitukseen suunnitellulla ulkoiseen virtalähteeseen perustuvalla katodisella suojausjärjestelmällä (ICCP).

Runkoon asennettujen anodien ja yhteen tai useampaan ohjauspaneeliin kytkettyjen vertailuelektrodien avulla järjestelmä tuottaa sähkökentän, joka on tarpeeksi voimakas tukahduttamaan märän rungon pinnalla muutoin tapahtuvan luonnollisen sähkökemiallisen reaktion. Tämä estää korroosion syntymistä levyjen pinnoille. Samalla vältytään myös ongelmilta, joita voi syntyä, kun erilaisia metalleja yhdistetään hitsaamalla tai asennetaan muilla tavoin kosketuksiin toistensa kanssa.

Cathelcon C-Max-anodien valikoima tuo useita hyötyjä suorituskyvyn asentamisen kannalta. Ne ovat kevyitä ja ne voidaan vaihtaa sukeltamalla. Ne myös tuottavat paljon virtaa, vaikka niiden anodinen alue on pieni.

Tehokasta suojaa kaikissa olosuhteissa

Cathelcon korroosionestojärjestelmämme on suunniteltu automatisoimaan virransyöttö ja vaihtelemaan jännitettä. Näin suojaustaso säilyy aina, vaikka meriveden resistiivisyys vaihtelee. Uhrianodeihin perustuvissa järjestelmissä meriveden resistiivisyyden kasvu voi heikentää anodien toimintaa ja näin laskea järjestelmän suojaustehoa. ICCP-järjestelmässä suojaus ei kuitenkaan laske missään normaaleissa meriveden vaihtelun tilanteissa.

Cathelcon ICCP-järjestelmämme keskeinen ominaisuus on, että järjestelmä valvoo jatkuvasti meriveden ja rungon välistä sähköpotentiaalia, ja sopeuttaa anodien ulostuloa tarkasti sen mukaisesti. Tämä tekee järjestelmästä paljon tehokkaamman ja luotettavamman kuin uhrianodijärjestelmät, joiden suojaustasoa on vaikea määrittää ja mahdoton hallita.

Valitsemalla Cathelcon C-Shield-järjestelmän, varustajat saavat huomattavia säästöjä rungon huoltokustannuksista. Rungon tasainen pinta auttaa lisäksi säästämään polttoainekustannuksissa. Rungon hyvä kunto myös suojelee aluksen omistajan sijoitusta ja parantaa turvallisuutta.

Saatavana myös etu- ja takapotkureiden suojausta

Valikoimaamme kuuluvat myös ainutlaatuiset ja tehokkaat etu- ja takapotkureiden tunneleiden korroosionestojärjestelmät.