Puhtaan veden tuotanto

Puhtaan veden käsittelyjärjestelmät tekevät merivedestä prosessi-, käyttö- ja juomavettä. Laitteisto myös suodattaa ja desinfioi veden, säätää sen kovuutta sekä mineralisoi tuotetun tai varastoidun puhtaan veden.

Tarjoamme käänteisosmoosilla (RO) toimivia meriveden suolanpoistoyksiköitä sekä mineralisointia ja desinfiointia hyödyntäviä juomaveden käsittelylaitteita. Tuotevalikoimamme laitteet soveltuvat matkustaja- ja kauppa-alusten sekä merivoimien alusten eri vaatimuksiin, kuten myös offshore-toimintoihin sekä rakennuksiin.

Käänteisosmoosilla toimivat suolanpoistoyksikkömme ovat taloudellisia ja energiatehokkaita etenkin haihduttimiin verrattuna. Käytettäessä energian talteenottojärjestelmiä voidaan saavuttaa vielä parempi energiatehokkuus, minkä ansiosta sijoitus maksaa itsensä takaisin nopeammin.

Ohjeet sopivan suolanpoistoyksikön valintaan

Seuraavat seikat on otettava huomioon suolanpoistoyksikköä valittaessa:

  • henkilöiden määrä
  • kuinka paljon vettä he käyttävät päivässä
  • onko käytössä pyykin- tai astianpesukonetta tai suihkua
  • moottorin/generaattorin käyttöaika
  • virtalähteen tyyppi – moottori (DC) tai generaattori (AC)
  • käytettävissä oleva tila.

Muita tärkeitä seikkoja

Kuinka paljon vettä yksi ihminen käyttää päivässä?

Yksi ihminen käyttää tyypillisimmin vähintään 10 litraa vettä päivässä ja vedenkulutuksen keskiarvo on 50 litraa vettä per päivä. Kaupallisten alusten vedenkäytön keskiarvoksi on laskettu 160 litraa päivässä, johon lisätään vielä laitteiden, esimerkiksi jäähdytyslaitteiden ja eri käsittelylaitteiden tarvitsema vesi.

Jos aluksella on pyykin- tai astianpesukone, ne lasketaan ylimääräisiksi ihmisiksi.

Kannattaa myös ottaa huomioon, kuinka usein aluksen suihkuja käytetään, mikäli aluksella sellaiset on.

Kun kaikki tarpeellinen on huomioitu, vedenkulutus voidaan laskea seuraavalla kaavalla:-

Henkilöiden määrä x litraa/henkilö = litraa/tunnissa
käyttöaika (tunneissa)

Moottorin/generaattorin käyttöaika

Aika voi olla vain kaksi tuntia yhdessä vuorokaudessa ja rajoittunut akun lataamiseen, ruoan säilömiseen ja suolanpoistoon, jolloin koko päivän vesitarpeen tuottamiselle on varattu vain kaksi tuntia. Mikäli aluksesi generaattorit ovat pidempään päällä, tarvitaan vedentuottoon pienemmän kapasiteetin suolanpoistoyksikkö, joka tuottaa tarvittavan veden pidemmässä ajassa.